Tillgänglighet

I Tyresö Centrum är alla välkomna och centrum är tillgängligt för såväl rullstolsburna som för besökare med rullator och barnvagn.

Cyklar, sparkcyklar, skateboards, hoverboards är inte tillåtna i Tyresö Centrum. Inte heller husdjur (undantag är assistanshundar).