Hållbarhet

I Tyresö Centrum jobbar vi på olika sätt för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Projekten handlar om såväl energieffektiviseringar som sociala eller miljömässiga åtgärder. Några av dem kan du läsa om nedan.

Solcellsparker i Tyresö

Visste du att det finns 2 stora solcellsparker mitt i Tyresö?

De är inte så lätta att få syn på, de är placerade uppe på Tyresö Centrums tak. Solcellsparkerna bidrar med fossilfri lokalproducerad el till Tyresö Centrum och är en del i arbetet att minska vårt klimatavtryck.

Den första delen anlades på COOP-taket och togs i drift 2023. För att få ut så bra effekt som möjligt så består den av dubbelsidiga solcellsplattor som dels fångar solens strålar direkt, men även indirekt då solljuset reflekteras upp från det vitmålade taket till solcellsplattornas undersidor. Det vita taket gör även nytta under den varma delen av året då det inte suger åt sig värme och minskar behovet att kyla ner luften i centrumet under sommaren.

Den här parken beräknas producera 170 000 kWh per år vilket ungefär motsvarar:

  • 11 villors årsförbrukning, föna håret i 85 000 minuter eller koka 14 620 000 normalstora koppar kaffe.
  • 34 000 duschar eller köra en elbil i 85 000 mil (21 varv runt ekvatorn)

Den andra delen av parken har nyligen satts i drift och den befinner sig på taket på Hus H (ovanför inomhustorget, Akademibokhandeln mfl).  Den består av 274 paneler som beräknas producera 125 000 kWh per år. 

Tillsammans förser de Tyresö Centrum med energi som används till uppvärmning av centrumet, drift av fläktsystem och till el-bilsladdare mm. 

Certifieringar

Tyresö Centrum har uppnått följande certifieringar:

Shore Cerified - Safe Shopping Centre - GOLD

Säkerhetscertifieringen omfattar 6 specifika områden som studeras ingående. Ledningssystem och riskhantering, fastighetsskydd, kundsäkerhet och kundtrygghet, hyresgästernas säkerhet och trygghet samt evakuerings- och krishantering och kontinuitetsplanering. Varje del bedöms och betygsätts ingående, och lika viktigt som att ha detaljerade planer för en eventuell evakuering av byggnaderna är planerna för att vårda och utveckla de aktuella fastigheterna. 

 

Miljö, byggnad i drift - Brons 

Miljöbyggnad iDrift är ett certifieringssystem utvecklat av Sweden Green Building Council för att förbättra och certifiera byggnader i drift. Systemet fokuserar på hållbarhet genom byggnadens drift och förvaltning. Certifieringen omfattar fem områden: inomhusmiljö, hälsa, klimatpåverkan, resurser och skick, med 14 indikatorer som mäter olika aspekter. Det finns obligatoriska och valfria kriterier, där de obligatoriska måste uppfyllas för certifiering, medan valfria kriterier ger poäng för högre betygsnivåer: Brons, Silver och Guld. Miljöbyggnad iDrift är kostnadseffektivt, anpassat för svenska förhållanden, enkelt att förstå och kan tillämpas på fastigheter av alla storlekar. Certifieringen stödjer svenska miljömål och FN:s globala mål, och den betonar verifierbara kriterier och oberoende granskning för att säkerställa miljönytta och sprida kunskap om miljöförbättringar.

Laddare för elbilar

I anslutning till våra större parkeringar har vi installerat ett antal elbilsladdare för att du ska kunna ladda din bil under tiden du besöker centrumet.

I Coop-garaget finns 14 st ladduttag á 11 kW per uttag längs väggen som vätter mot bussgatan, och i ICA-garaget hittar du 8 st ladduttag á 11 kW per uttag. Laddarna är av märket CTEK och betalning sker via Autopayappen. Smidigt!

Våra vänner på taket

På vårt tak bor våra vänner, bina. Det är ca 30 000 hårt arbetande honungsbin som polinerar och samlar in honung från trädgårdar och balkonger runt vårt centrum.

Själva bikupan är dekorerad med vacker konst av Tyresö-konstnärerna Sanna Hagström och Marika af Trolle @blackpeppereye och @marikatrolle som är medlemmar i Tyresö konstrunda och utforskar konstformer som måleri, fotografi och AI. Med inspiration från Tyresös natur, björkar, skog och vatten, samt binas honungsskapande process, har de skapat olika konstmotiv på kupans väggar. Tack Marika af Trolle och Sanna Hagström för de vackra målningarna!

På Tyresö Centrum ser vi fram emot fler samarbeten och initiativ som både inkluderar närområdet och samtidigt är bra för miljö och hållbarhet. Bikupan står på taket ovanför Coop och du kan se den från busstorget.