Planera ditt besök

 

Besökstryck Tyresö Centrum.jpg

Tabellen beskriver hur besökstrycket ser ut en normal vecka. Tänk därför på att under helger som Black Friday och jul/nyår kan besökstrycket vara högre än under en normal vecka.

Tyresö Centrum är Covid-19 certifierat. Certifieringen innebär att vi gör vad vi kan för att begränsa smittspridning av Covid-19 i största möjliga mån. Vi följer myndigheternas råd och restriktioner. Just nu gäller skärpta allmänna råd i vår region, och vi uppmanas att undvika platser där det förkommer trängsel.

Situationen kräver att vi hjälps åt och respekterar utfärdade rekommendationer. Enkla, men mycket viktiga regler, är att tvätta händerna noga och ofta, hosta o nys i armvecket och stanna hemma om du är sjuk. Tillsammans ska vi bidra till att smittspridningen går ner så att vi förhoppningsvis kan återgå till en normal situation.

Vi har sedan tidigare vidtagit bland andra dessa åtgärder för att begränsa smittspridning av Covid-19 i Tyresö Centrum:

  • Utökad städning och extra rengöring av ytor som många rör vid.
  • Ett flertal stationer med handsprit på olika platser.
  • För att undvika trängsel bjuder vi inte in till några evenemang och aktiviteter inomhus och marknadsför inte klassiska shoppinghelger.
  • Via skyltning och information i högtalare uppmanar vi besökarna att hålla avstånd.
  • Via hemsidan och skyltning på plats informerar vi om besökstrycket i centrumet.
  • Våra ordningsvakter bevakar särskilt ytor där köbildning skulle kunna uppstå.
  • Under dagar och högtider som det normalt sett är ett högre besökstryck, har vi värdar på plats som hjälper till att påminna besökarna om att hålla avstånd.
  • Monterat pilar i golvet för att på det sättet uppmuntra till högertrafik i de gångar där det är möjligt.