Amningsrum

I Tyresö Centrum finns ett lugnt rum där föräldrar är välkomna att amma sina barn. Det ligger mitt emot Coop. Rummet är avsett för föräldrar och barn.

Välkomna!

Obs: rummet är avsett för de allra minsta barnen.